Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
4K France

4K

France is ontstaan uit de wil van de medewerkers van AVISTEL om zich duurzaam en collectief in te zetten voor een MVO-aanpak door een bedrijf op te richten dat zich toelegt op de commerciële ontplooiing van multimediadiensten.

MVO: het ondersteunende bedrijf

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een innovatief idee op zoek naar een organisatorisch kader.

Een echt ambitieus MVO zit al snel gevangen binnen de huidige juridische structuren.

Ze moeten daarom worden ontwikkeld, zodat ze beantwoorden aan het doel van de reflecties die zijn gelanceerd voor de doeleinden van de onderneming.

Maar afgezien van legale verzorging, moeten we het risico van een echte transformatie accepteren door ons te concentreren op professionele relaties, management en bestuur.

Om deze ambitie inhoud te geven ontstaat er een nieuw organisatiemodel: het bijdragende bedrijf.

Onze collectieve onderneming

Onze collectieve onderneming, 4K France, houdt zich bezig met het behoud en de vernieuwing van menselijke, natuurlijke, materiële en financiële middelen.

Zij neemt in haar statuten de bijdrage op die zij wil leveren aan economische, sociale, maatschappelijke en milieukwesties.

Zij vraagt en stimuleert de bijdrage, betrokkenheid, participatie en initiatieven van haar medewerkers.

Het mobiliseert de sociale dialoog die tot echte vooruitgang leidt; het neemt gemeenschappelijke en moderne bestuursvormen aan, die het mogelijk maken om vertegenwoordigers van aandeelhouders en werknemers in de bestuursorganen (Raad van Bestuur) en vertegenwoordigers van andere belanghebbenden in de stuurorganen (Raad van Belanghebbenden) te betrekken.

Concrete maatregelen

Via 4K France stellen we concrete maatregelen voor om de professionele dialoog beter te organiseren, de bedrijfsonderhandelingen te versterken, een verantwoord beheer te bevorderen, de aanwezigheid van werknemers-bestuurders in bestuursorganen te vergroten en te professionaliseren, de oprichting van de raad van belanghebbenden aan te moedigen en een gezamenlijke diagnostiek te ontwikkelen.

Het is dus een kwestie van coherent ingrijpen op elk van de drie niveaus van autonomie op het werk die beschikbaar zijn voor werknemers om te participeren en initiatieven te nemen: de taak (de definitie van de activiteiten die ze moeten uitvoeren); samenwerking (de organisatorische omgeving van het werkcollectief waarin zij opereren) en het bestuur.

Een echt verschil

Deze drie niveaus van autonomie impliceren drie soorten overleg: professionele overleg (taak), sociale overleg (samenwerking) en besluitvormingsoverleg (bestuur). Bedrijven beheren vandaag de dag vaak elk van deze overlegprocessen bijna geïsoleerd van elkaar.

logo 4K France

Door en voor medewerkers AVISTEL

4K

France, in eerste instantie opgericht door zijn CEO, de heer Marc Germain, voor digitale toepassingen met betrekking tot cosmetische producten, was een slapende onderneming. Wij, werknemers van AVISTEL, wilden aandelen verwerven en het bedrijfsdoel en de statuten wijzigen om er een multimediale dienstenmaatschappij van te maken, in het kader van een CSR-benadering.

W

ij, werknemers van AVISTEL, wensten een nieuw organisatorisch kader om het bestuur van het bedrijf aan te passen aan de maatschappelijke, ecologische en ethische uitdagingen van vandaag, om de aanpak van een verantwoord beheer te ontwikkelen en om de professionele dialoog, de sociale dialoog en de strategische sturing beter te articuleren: samen hebben we ervoor gekozen om aandeelhouder te zijn van een collectief bedrijf: 4K France.

4K France, het ondersteunend bedrijf, zal proberen dit gezamenlijk samen te verwezenlijken met een inclusieve kijk op de sociale regelgeving.

– AVISTEL medewerkers